Depresif Ruh Hali Bir Depresyon mudur?


Depresyonda biz ruh salığı uzmanları özellikle çökkün duygudurum, ilgisizlik, enerji azalması, uyku ve iştah bozukluğu gibi belirtilerin var olup olmadığına dikkat ederiz. Depresyon tanısı alabilmesi için bu belirtilerin günün büyük bir çoğunluğunda yaşanıyor olması gerekir. Süre bizim için önemli bir faktördür. Majör depresyon dediğimiz depresyon türünde aynı iki haftalık süre içerisinde bu belirtiler görülmelidir. Distimide yani süregiden depresyonda bu durumların en az iki yıl boyunca görülmesi beklenir.Depresyon bir duygudurum bozukluğu olup psikiyatrik hastalıkların en sık görülenlerindendir. Araştırmalar Türkiye’de görülme sıklığının %10 olduğunu belirtmişlerdir ve bu oran Türkiye için azımsanmayacak bir orandır. Bireylerin mesleki ve sosyal etkinliğini önemli derecede bozarak yaşam kalitelerinin azalmasına neden olmaktadır. Genellikle genç yaşlarda ortaya çıkmasına rağmen çocukluktan yaşlılığa her yaş grubunda görülebilir. İnsanlar biyopsikososyal varlıklar olduğu için depresyonun tek bir nedeni yoktur. Biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin etkileşimi ya da birleşimi sonucu ortaya çıkabilir.Depresyonda bireyler çökkün duygudurum, umutsuzluk, çaresizlik, değersizlik gibi duyguları yoğun yaşayabilirler. Karar vermede güçlük, konsantrasyon bozukluğu, düşüncelerin çarpıtılması gibi bilişsel değişimler meydana gelir. Aynı zamanda bireylerin davranışlarında da büyük değişimler gözlemlenir. Günlük yaşamlarımızda yaptığımız işleri ihmal etme, sosyal hayatlarımızdan uzaklaşma ve iş ortamımızdaki işleri erteleme gibi durumlar oluşmaya başlar. Ayrıca uyku düzenimizde bozulmalar, iştahımızın artması ya da azalması, cinsel isteklerimizde azalma ve yorgunluk gibi fiziksel değişimler meydana gelir.class=”cf”>Bireye depresyon tanısını doğru koyabilmek, danışan ile terapötik uzlaşma sağlamak ve uygun tedaviyi birlikte belirlemek çok önemlidir. İntihar riski tüm depresyon tedavisinde mutlaka düzenli takip edilmesi gereken bir durumdur. Depresyon tanısı, danışandan alınacak detaylı öykü ve psikolojik testler yardımı ile konulur. Tedavisinde psikoterapi, ilaçlar ve beyin uyarıcı teknikler kullanılmaktadır. Depresyonda olan kişinin terapisi bu konuda uzman psikolog tarafından yürütülür. Terapide hastalığın belirtileri, davranış sorunları ve kişisel gelişim için destek olunmaya çalışılır.    Günümüzde insanlar hala psikologtan ya da psikiyatristen yardım alınmasına ön yargılı yaklaşmaktadır. Ancak ruhsal sağlığımız, fizyolojik sağlığımız kadar önemlidir. İyi bir yaşam için hem ruhsal hem de bedensel olarak kendimizi iyi hissetmemiz gerekmektedir. Eğer siz de ruhsal sağlığınızla ilgili problemler yaşıyorsanız, profesyonel destek almak sizin için en doğru karar olacaktır.Uzman Klinik Psikolog Seda KARABAĞ TÜLÜ