Rüyada Ayı görmek ne anlama gelir? Rüyada Ayı kovalaması tabiri


Rüyada ayı görmek, ayı etini yemek gibi durumlar hangi anlamlara gelir. Rüyanızın tam olarak neye işaret ettiğini merak ediyorsanız, yazımızı hemen okumaya devam edebilirsiniz.Rüyada Ayı Görmekİslamın eski alimleri rüyada ayı görmeyi iki yöne yorumlamışlardır. Birinci anlamı sıkıntıların geleceğine, sıkıntıya düşeceğine yorumlanır. Bir kimse ayı gördüğü zaman ya eli dara düşer ya da hayati sorunlar yaşamaya başlar.Öbür tabir ise ayıların başarıyı ifade ettiği üzerinedir. Rüya sahibinin çok istediği ama bir türlü yapamadığını başaracağına delil gösterilir. Rüyada ayır görmenin delaleti, birbirlerinden farklıdır. Kişinin rüyasından korkup korkmamasına göre değişir.Rüyada Ayının Kovaladığını GörmekRüyada ayının kendisini kovaladığını gören kimse, şerden kaçmak istediği faziletinde tabir edilir. Ayıların kendisini kovaladığını gören, zaman içerisinde işlerinin Allah’ın izniyle ve kendi çabasıyla düzeleceği manasına gelir. Rüyada ayılardan kaçmanın hikmeti ise korktuğu bir beladan uzaklaşacağı anlamındadır. Rüya sahibinin hayatında yaşamış olduğu zorluklardan kurtulacağına delalet eder.Rüyada Ayılarla Karşılaşmakclass=’cf’>Rüyasında ayılarla aniden karşılaştığını gören kimse, beklemediği bir yerden mal kaybına işaret eder. Kişinin alimlere göre bundan kurtulmasının yolu, sadakalarını artırmasıdır. Vermediği zekatları varsa bunları hemen çıkarmasıdır. Rüyada ayır görüldüğü halde kaçmadığını gören kimsenin, azimli olduğuna delil olduğu söylenmiştir. Rüya sahibinin, azmiyle zorlukların üstesinden geleceğine işaret ettiği söylenir.Rüyada Boz Ayı GörmekRüyada boz ayısı görmek, kötü huylu insanlarla arkadaşlık edineceği faziletinde yorumlanır. Kişinin o dönem içerisinde kurduğu arkadaşlıkları gözden geçirmesi tavsiye edilmiştir. Rüyasında boz ayılarıyla oynadığını gören kimse mutlaka arkadaşlarından zarar görecektir. Rüyasında kutup ayısı görmenin hikmeti iki taraftan yorumlanır. Birincisi bencil olduğu konuda kişinin zarar göreceğine işaret eder. İkinci yorum kadınlar için evlilik manasına gelir. Erkeklerde ölüm şeklinde yorumlanır.Rüyada Ayı Postu GörmekRüya sahibinin ayı postu görmesi zarara işarettir. Efkarlı olacağı dönemlerin başlayacağına delalet eder. İslam alimlerine göre bu dönemde kılınan namaz sayısının artırılması, sadakaların çoğaltılması önerilmiştir.Rüyada ayı eti yemek hayır olmayan bir paraya sahip olunduğunu işaret eder. Kişinin kazandığı paradan hayır görmeyeceği hikmetle delalettir. Rüya sahibi haksız kazanç elde etmişse, bunu derhal iade etmeli veya ihtiyaç sahiplerine vermelidir.Rüyada Ayıyla Güreştiğini Görmekclass=’cf’>Rüyada ayıyla güreşmek, güçlü düşman edinileceği hikmeti şeklinde yorumlanır. Rüya tabircileri bu konuda ikiye bölünmüşlerdir. Bir kısım güçlü bir düşmana bir kısmı ise sadık ve yüksek mevkideki dosta işaret eder.Rüyasında ayı tarafından saldırıya uğramanın delaleti, şer şeklinde yorumlanır. Kişinin bilmediği işlere bulaştığını ve bunlardan zarar göreceğine tekabül eder. Bu tür durumdan kurtulmak için dikkatli olunması tavsiye edilmiştir.Rüyada Ayıları KovalamakRüyada ayıları kovaladığını gören kişi, şerre iman gücüyle göğüs germeyi işaret eder. Yani rüya sahibinin hayatında bazı zorluklar yaşayacağını fakat bunlara Allah’a olan inancı sayesinde atlatacağını işaret eder. Kişinin rüyasında ayı dövmesinin hikmeti, dört kısımda yorumlanır. İlki rüya sahibinin hayırsız bir iş yaptığını, ikincisi ise mallarını boşa harcayacağına işarettir.Üçüncü yorumda rüya sahibinin ayağına gelecek fırsatı tepeceğini, dördüncüsü çok fazla sıkıntı yaşayacağını gösterir. Rüyada bu durumlarla karşılaştıktan sonra sadakaların artırılması, rüya sahibi için hayırlara vesile olur.Rüyasında ayıları döven kimselerin, işlerinin eksik olacağı, ne yaparsa da tamamlanmayacağı söylenir. İslam’ın en eski alimlerinden birkaçı, rüyasından ayılarla kavga ettiğini veya onları dövdüğünün görenlerin mallarındaki zekat miktarında cimrilik yapmaması gerektiğini ifade eder. Ayrıca bu kişilerin faiz uygulanan bazı işlere bulaşmış olabilecekleri tabir edilir.