Rüyada Yarasa Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Yarasa Öldürmek Ve Kovmak Anlamı


Yarasayı ne şekilde gördüğünüz, rüyadaki eylemler, şekiller, renkler de yorumlarda etkilidir. Yarasa görülmesinin genellikle insanların üzerindeki pası atarak eski performansına dönmesini sağlar. Rüyada Yarasa Görmek  Rüyada yarasa görmek; gizlice söz dinlenmeye, hırsızlık olayından dolayı gizlenmeye, alışılmış şeylerden uzaklaşmaya, nimetlerin elden gitmesine işaret etmektedir. Salih bir kimsenin yarasa görmesi, bu kuş türü Hz. İsa ( A.S.) peygamberin mucizelerinden biri yarasadır. Çamurdan yaptığı mahlukat üflemesi ile yarasaya dönüşmüş ve uçmuştur. Bu sebeple rüyada yarasa görmek, olumlu gelişmelere de işaret sayılmaktadır. Rüyada yarasa görmek, ibadet ehli kimsenin tembelliğinin gitmesi, işsizlikten kurtulması anlamına da gelir. Bir yere yarasanın girmesi, oranın harap olması olarak da yorumlanır. Rüya tabirlerinde yarasa görmek, bazen zalim bir adam veya sihirbaz bir kadının varlığına yorumlanır. Yarasa görmek, kötü şans, hastalığa yakalanma veya tehlikeli bir durumun vuku bulması şeklinde tabir edilir. Rüyada yarasa görmenin İslami anlamı ise; kişinin hedefine ulaşma yolunda çeşitli problemlerle karşılaşmasıdır. İslami anlamında sıkıntılı ve zor geçecek günlerin habercisi olarak tabir edilir. Bazı tabirlerde ise huzur ve hayır yönünde tabir edildiğine de rastlanmaktadır.class=’cf’> Rüyada Yarasa Öldürmek Rivayete göre rüyada yarasa öldürmek hırsızlık gibi kötü bir işten dolayı gizlenmek ya da bu tarz haberleri duymaktır. Bazı yorumcular da hırsızlık gibi kötü durumlardan korunmaya, güvende olmaya yorarlar. Yarasa öldürmek, elden giden nimetlerin geri gelmesine ve alışılagelmiş şeylerden uzaklaşmaya delalettir. Rüyada Yarasa Kovmak Rüyada yarasa kovalamak, genellikle maddi olarak iyi anlamlara gelir. Yarasa kovalayan kimsenin maddi anlamda yükseleceği, miras almasının söz konusu olacağı, kişinin sahip olduğu mal mülkün iki katına çıkacağına yorumlanır. Yarasa kovalamak; hayra, olumlu gelişmelere, kişinin maddi manevi olarak huzura kavuşmasına, düşmanlarının uzaklaşmasına, mutluluk verici güzel gelişmeler yaşanmasına tabir edilir. Ayrıca birbirini kovalayan başarılara da yorulmaktadır. Rüyada Yarasa Tutmak Yarasa, kötü işlerin gizlice işlenmesi sebebi ile o kötülüklerin duyulmasına yorumlanır. Rüyada yarasa yakalamak ayrıca tembellik, işsizlik ve korkunun gitmesine işarettir. Sünnet-i saniyeyi icra etmeye delilleri açıklama anlamını da taşır. Rüyada Yarasa Yavrusu Görmek  Rüyada yarasa yavrusu görmek, amaca ulaşmak için çok fazla emek harcanması şeklinde yorumlanmaktadır. Bazı rüya tabircileri ise yarasa yavrusu görmeyi, yaşamda kötü değişiklikler yapmak ve kötü işlere atılmak şeklinde yorumlarlar. En çok kabul gören yorum, hedeflere ulaşmak için çok çalışmak ve sonunda kişinin istediklerini elde etmesi, başarılı olacağı şeklinde olandır. Bazı yorumcular ise yarasa yavrusunun tatsız haber, güçlük, sıkıntı ve tehlikeyi simgelediği yönünde fikir birliği içindedir. Rüyada Yarasa Isırması class=’cf’> Rüyada yarasa ısırdığını görmek, gebe kadınlar için hayır olarak tabir edilir. Kara ve deniz yolcusu için yarasa iyi yorumlanmamaktadır. Zalim bir adam veya girilen yerin harap olması şeklinde de tabir edilir. Rüyada Yarasa Beslemek  Genellikle düşmanın alt edilmesine, düşmanın rüyayı gören kişiye muhtaç olacağı yönünde yorumlanır. Aynı zamanda beslenen yarasa da yine düşmanın rüyayı gören tarafından beslenmesi ve düşmanın rüyayı görene muhtaçlığına işaret olarak tabir edilir. Rüyasında yarasa besleyen kişilerin, düşmanlarına karşı büyük zaferler elde ederek başarılarının önündeki engelleri ortadan kaldıracakları düşünülür. Bu düşünce paralelinde rüya tabircileri tarafından rüyada yarasa beslemek yorumlanmaktadır.