Şahmeran duası nedir? Şahmeran duasının fazileti, Arapça ve Türkçe okunuşu


Şahmeran duası okunması için elbette sebepler aramak kifayetsizdir. Ancak bazı zamanlarda bu duanın okunması adeta ilaç gibi gelir. Fakirlikten kurtulmak, dünyanın problemlerinden uzak durmak, hayırlı kısmet bulmak isteyenler, Şahmeran duasını okumalıdırlar. Fakat bu duanın günde az 7 sefer okunması gerekir. Şimdi sizlere Şahmeran duasının Arapça ve Türkçesini paylaşacağız. Şahmeran Duası Arapça Okunuşu1- Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hayyu’l Kayyum2- Allah’u la ilahe illa Hüve’l Aliyyu’l hakim3- Allah’u la ilahe illa Hüve’s Semiu’l Alim4- Allah’u la ilahe illa Hüve’r Rahmanü’r Rahim5- Allah’u la ilahe illa Hüve’l Vahidü’l Ehad6- Allah’u la ilahe illa Hüve’l Ferdü’l Varid7- Allah’u la ilahe illa Hüve Raufu’r Rahim8- Allah’u la ilahe illa Hüve’l Aziz’ur Rahim9- Allah’u la ilahe illa Hüve’z Zahiru’l Batın10- Allah’u la ilahe illa Hüve’l Ahadu’s Samed11- Allah’u la ilahe illa Hüve’l Fettahu’l Alim12- Allah’u la ilahe illa Hüve’l Azizu’l Alim13- Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hannanu’l Mennanu Deyyan14- Allah’u la ilahe illa Hüve’l Kadiru’l Kadir15- Allah’u la ilahe illa Hüve’ Rafiu’l Alim16- Allah’u la ilahe illa Hüve’r Rabbü’l Arş’il Azim17- Allah’u la ilahe illa Hüve’l Meliku’l Kudüs18- Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hakku’l Mübin19- Allah’u la ilahe illa Hüve’l Baisü’l Varis20- Allah’u la ilahe illa Hüve’l Esmau’l Hüsna21- Hüve’l Hayy’u la ilahe illa Hu Fed’uhü Muhlisine Lehü’d-diyn22- Sübhane Birahmetike ya Erhame’r -rahimin.23- Ve’l Hamdu -lillahi Rabbi’l Alemin Şahmeran duasının Arapça okunuşu bu şekildedir. Şimdi dilerseniz Türkçe ne anlama geldiğine bakalım.Şahmeran Duası Türkçe AnlamıHer şeye hayat verip onları ayakta tutan, gerçek hayatın tek sahibi olan Rabbim, senden başka ilah yoktur. Her şeyden yüce Rabbim gizli ve saklı olan her şeyi sen bilirsin ve işitirsin. Sen en merhametlisin. Her şeyin tek yaratıcısı, ortağı olmayan ve yalnız yaratıcısı Rabbim, senden başka bir ilah yoktur. Eşi ve benzeri olmayan, bulunmayan Rabbim. Sen yarattıklarına merhametli ve şefkatli olansın. Azameti çok büyük olan, her şeye galip gelen Rabbim senden başka bir ilah yoktur. Her şeyi hakkı ile işiten ve bilen Allah’ım, her şeye gücü yetmekte olan Kadir Allah’ım, büyük arş ve her şeyin sahibi, tüm acizlikten, gafletten, hatalardan uzak olan Allah’ım senden başka bir ilah yoktur. Ölenleri diriltecek olan ve bütün varlıkların hak sahibi Allah’ım, senden başka bir ilah yoktur. Tüm güzel isimler ancak senindir ve senin içindir. Şahmeran Duasının Fazileti Nedir?Şahmeran duasının çok fazla fazileti vardır. İnsanların işinin yola girmesi, kısmetlerinin açılması, mal ve mülk edinmesi, gireceği sınavlarda başarılı olması Şahmeran duasının etkileridir. Şahmeran duasının faziletleri şöyle sıralanabilir.- Huzur ve bereketli bir hayat için şahmeran duası okunmalıdır. – Hayırlı kısmet bulmak, kazançlara güzellik ve bereket katmak şahmeran duasıyla mümkündür.- Allah’a övgü ve yakarış olan bu dua ile kişinin ruh sağlığı her zaman daha iyi olur.- Kendinden çok daha yüce biri olan Allah’a sığınmanın mutluluğu içerisinde olunabilir